Marianne Grootenboer - beeldend kunstenaar en schrijver
Marianne Grootenboer
>
1.
Curriculum Vitae
Lang werkte ik onder de naam van mijn eerste echtgenoot. Smits. Als je voor eeuwig bij elkaar blijft is er niets aan de hand, maar we scheidden... Vanaf 2004 besloot ik zowel in de beeldende kunst als bij het schrijven mijn meisjesnaam te gebruiken: Marianne Smits werd MARIANNE GROOTENBOER.

Beeldende kunst
Tekeningen, schilderijen, geënsceneerde foto's, ruimtelijke objecten, projecten, installaties, performances en optredens beeldende kunst.
Met een fascinatie voor kleur is een thema niet ver te zoeken, maar toch...
Om meer inzicht te krijgen in het waarom van deze voorkeur besloot ik om via kranten en tijdschriften contact te zoeken met mensen die deze fascinatie met mij deelden.
Met hun verhalen gekoppeld aan de mijne ontstonden 'Advertentieprojecten', werken waarin ik het denken over kleur steeds op andere wijze in beeld bracht. Het onderzoek via advertenties bleek een succes, het werken in projecten ook. Mooi en lelijk, het leven van 39-jarigen, muziekvoorkeuren, provinciehoofdsteden... alles werd vertaald in een vorm die passend leek.
2.
Tot de bron opnieuw bekeken moest worden en er een verandering optrad: Ik ging het atelier in. Alleen! Rommelend en zoekend kwam ik tot andere zaken. Optredens werden geënsceneerde foto's, decors werden schilderijen en tekeningen kregen tekst.
Ook ontstond er ruimte voor een oude liefde: het schrijven voor kinderen.
Daarnaast kwam het werken met anderen opnieuw aan bod. Ditmaal met mijn zoons en onze naasten, incidenteel en in wisselend verband.

Tentoonstellingen / optredens binnenland, o.a.:
Amsterdam:
Stchting Dapperfestival, Stedelijk Museum (gr.), Stichting Amazone, Galerie Liesbeth Lips, Galerie A, Stichting Makkom, Galerie van Wijngaarden, Galerie Connie Bos

Apeldoorn:  Museum voor Hedendaagse kunst
Arnhem:  Kunstcentrum De Gele Rijder, Stadhuis, Gemeentemuseum (gr.)
Dordrecht:
Teekengenootschap Pictura (solo en groep), Schouwburg Kunstmin, Stichting Beeldende kunst
Eindhoven:  Kunstcentrum de Fabriek, Theater 't Klein
Enschede:  Centrum BK 'Markt 17'
Groningen:  Galerie Gaaf, Academie BK 'Minerva', Openbare bibliotheek
Hoek van Holland:  Fort installatie